Подреждане

Стъблено растение

Розови, често срещани агримония.

Лекарствено лекарство

Agrimoniae herba - често срещана агримония: изсушените, цъфтящи върхове на издънките на L. (PhEur). PhEur изисква минимално съдържание от танини.

Продукти

  • Танините
  • Флавоноидите

Вещи

Стягащо: стягащо и дъбилно.

Индикации за употреба

  • Диарични заболявания
  • Възпаление на устата и гърлото
  • Кожни заболявания

Дозиране

Студ екстракт или като инфузия, всеки ден доза 3-6 g.

Неблагоприятни ефекти

Ливаден тревен дерматит