Носифицираща фиброма: медицинска история

Медицинска история (анамнеза) е важен компонент при диагностицирането на носифициращ фиброма (NOF).

Семейна история

  • Има ли заболявания във вашето семейство, които са често срещани? (Туморни заболявания)

Социална анамнеза

АКТУАЛНО медицинска история/ системна история (соматични и психологични оплаквания).

  • Страдате ли от постоянна или нарастваща болка в костната система, за която няма установима причина?
  • Имате ли болка в областта на коляното?
  • Болката възниква ли също през нощта или в покой *?
  • Откога имате тези оплаквания? Те се случват непрекъснато или само на фази, например по време на движения?
  • Как се класифицира вашата физическа устойчивост?
  • Забелязали ли сте други симптоми?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Самоанамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

  • Предишни заболявания (заболявания на опорно-двигателния апарат, туморни заболявания).
  • Алергии
  • История на околната среда (йонизиращо лъчение /Рентгенов/ радиоактивност).

* Ако на този въпрос е отговорено с „Да“, е необходимо незабавно посещение на лекар! (Информация без гаранция)