Невробластом: Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

невробластом се развива от незрели нервни клетки в невроните на симпатикуса нервната система и в надбъбречна жлеза. В част от случаите онкогенът n-myc се усилва (умножава).

Етиология (причини)

Етиологията все още е неизвестна.

Биографични причини

 • Генетично бреме от родители, баби и дядовци (много рядко).
  • Генетичен риск в зависимост от генните полиморфизми:
   • Гени / SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм):
    • Гени: BARD1
    • SNP: rs6435862 в гена BARD1
     • Алелно съзвездие: GT (1.7 пъти).
     • Алелно съзвездие: GG (2.8 пъти)
  • Пушенето по време на бременност
   • Майките на болни деца са по-склонни да пушат по време на бременност отколкото контролите (24.1 срещу 19.7%; съотношение на шансовете [ИЛИ] 1.3; 95% доверителен интервал [95% CI] 0.9-1.7); когато беше включен мета-анализ, данните бяха просто значими (ИЛИ 1.1; 95% CI 1.0-1.3)
   • Ако и двамата родители бяха пушили през бременност (ИЛИ 1.5; 95% CI 1.1-2.1).