Манган: Функции

Манган играе важна роля в много метаболитни процеси на човешкото тяло като активатор на ензими и като компонент на ензимите: Многобройни манган-активираните ензими играят важна роля във въглехидратите, аминокиселините и холестерол метаболизма, както и при глюконеогенезата - производството на гликоза от невъглехидратни прекурсори - и в урея метаболизъм - важен за детоксикация of амоняк, Освен това, манган е предпочитан кофактор на ензима гликозил трансфераза, който е необходим за производството на протеогликани, които са от голямо значение за образуването на хрущял и костите - и по този начин за техните здраве.Манганът е компонент на мангановата супероксиддисмутаза (MnSD), най-важният антиоксидант ензим в митохондрии, електроцентралите на клетката. Тъй като над 90% от кислород необходимо в клетките се консумира в митохондрии, това обяснява особената важност на този ензим. Той превръща супероксидните радикали, образувани по време на окислението, в водород пероксид, който се редуцира до вода от други ензими и по този начин се изхвърля. Манганът е от значение за кожа заздравяване и регенерация: необходим е за производството на аминокиселината пролин, която от своя страна е важна за колаген формиране в кожа клетки.