Кариес: Терапия с микроелементи

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества) се използват следните жизненоважни вещества (микроелементи) за профилактика (профилактика) и поддържаща терапия:

  • Проботика
  • Флуорид

Горните препоръки от жизненоважно вещество (микроелементи) са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства.

За терапия препоръка са използвани само клинични проучвания с най-високи степени на доказателства (степен 1a / 1b и 2a / 2b), които поради тяхната висока значимост доказват препоръката за терапия. Тези данни се актуализират на определени интервали.

* Жизненоважни вещества (макро- и микроелементи) включват витамини, полезни изкопаеми, микроелементи, жизненоважни аминокиселини, жизненоважни мастни киселиниИ др