Бензеразид

Продукти

Бензеразид се предлага на пазара във фиксирана комбинация с леводопа под формата на таблетки и капсули (Madopar). Той е одобрен в много страни от 1973 г.

Структура и свойства

Бензеразид (C10H15N3O5Mr = 257.2 g / mol) е рацемат. Съществува като бенсеразид хидрохлорид, бял до жълтеникаво-бял или оранжево-бял кристал прах който е лесно разтворим в вода.

Вещи

Бензеразид е периферно действащ инхибитор на декарбоксилазата, което инхибира разграждането на леводопа да се допамин в периферията. Това увеличава количеството на допамин на разположение на мястото на действие в централната нервната система и намалява риска от неблагоприятни ефекти. Бензеразид не преминава през кръв-мозък бариера, за разлика от леводопа.

Показания

В комбинация с леводопа за лечение на болестта на Паркинсон и синдром на неспокойните крака.