Тромбоза на аналните вени: последващи заболявания

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе анальната венозна тромбоза:

уста, хранопровод (хранителна тръба), стомахи червата (K00-K67; K90-K93).