Акромегалия: лъчетерапия

Понякога радиация терапия може да се наложи като вторична терапия след първоначална операция. Въпреки това, той се използва много рядко днес терапия винаги се извършва в комбинация с медикаментозна терапия.

Следните форми на радиация (лъчева терапия) могат да бъдат разграничени при акромегалия:

  • Конвенционално рентгеново облъчване
  • Стереотаксична радиохирургия (високоточно облъчване).