4 Упражнение

„Изтриване“ В това упражнение лепилата се „разточват“. За да лекувате лявото коляно, легнете на лявата си страна в странично положение. Десния крак се поставя на пода зад левия крак за стабилизация.

Сега външната част на коляното се поставя върху ролката и се „разточва“. Това може да е малко болезнено, но това е нормално. Продължете със следващото упражнение