Хомеопатия при мехури с висока температура | Треска мехури

Хомеопатия при мехури с висока температура

Разбира се, можете също да използвате хомеопатични лекарства за лечение на треска мехури. Особено в случая на устна херпес, могат да се използват глобули. Има различни глобули.

За избора на правилните глобули роля играят и съпътстващите обстоятелства. Ако устна херпес е предизвикана от емоционален стрес, препоръчва се Natrium muriaticum. Ако заболяването е свързано с фебрилно заболяване или стомашно-чревна инфекция Rhus toxicodendron би било за предпочитане. Ако някой иска да вземе глобулите, без да се консултира с хомеопат, трябва да се придържа към нископотентни глобули като D6 или D12.