Укрепване на късите мускули на врата

„Цервикално цервикално въртене“ Можете да изпълнявате това упражнение в изправено или седнало положение. Завъртете своя глава с шиен гръбначен стълб, опънат на една страна, сякаш гледате през рамо и гледате назад. В това положение дръжте едната си ръка към бузата й.

Оказвайте натиск върху ръката си, опитвайки се да завъртите вашата глава гръб прав. Ръката упражнява противоналягане. Задръжте напрежението за 10 секунди и след това завъртете на другата страна. Всяка страна се практикува 2 пъти. Продължете към следващото упражнение