Прогнозата | Сърцето се спъва в мир

Прогнозата

Прогнозата за сърце препъва се отлично в повечето случаи. Само в редки случаи a сърце заекването има негативен ефект върху здраве или продължителност на живота. Ако се появи като съпътстващ симптом в контекста на сърце Прогнозата зависи до голяма степен от основното заболяване и терапията.

Ходът на заболяването

Препъването на сърцето може да се случи веднъж, но и многократно (повтарящо се). При някои хора се появява многократно през определен период от живота или времето, но след това изчезва напълно. Други хора изпитват сърдечно препъване отново и отново в течение на живота си, но с по-дълги интервали без симптоми.

Кога трябва да отида на лекар?

Ако сърдечно препъване се случва много често - например няколко пъти на ден - трябва да се потърси лекар. Също така трябва да се потърси лекар, ако препъването на сърцето продължава за по-дълъг период от време, т.е. повече от 5-10 минути. Ако съпътстващи симптоми като силно замайване, задух или чувство на натиск в сандък трябва да се потърси незабавно лекар.