Преходна исхемична атака: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване.

 • Параметри на атеросклерозата
  • Обща сума холестерол, LDL холестерол, HDL холестерол.
  • триглицеридите
  • Хомоцистеин
  • Липопротеин (а) - липопротеинова електрофореза, ако е необходимо.
  • Аполипопротеин Е - генотип 4 (АпоЕ4)
  • фибриноген
 • Черен дроб параметри - аланин аминотрансфераза (ALT, GPT), аспартат аминотрансфераза (AST, GOT), глутамат дехидрогеназа (GLDH) и гама-глутамил трансфераза (гама-GT, GGT).
 • Бъбречни параметри - урея, креатинин, цистатин С or креатининов клирънс, както е подходящо.
 • Тропонини (CK) - за специфично откриване на миокардно увреждане.
 • CSF пункция (събиране на цереброспинална течност чрез пункция на гръбначен канал) за диагноза CSF - в случай на незабележимо компютърна томография (CT) или ядрено-магнитен резонанс (MRI).