Метатарзална болка (метатарзалгия): Лекарствена терапия

Цели на терапията

  • Понижаване на болка и по този начин увеличаване на мобилността.
  • Намиране на диагноза

Препоръки за терапия

Допълнителни бележки

  • В открито едноцентрово проучване 15 жени са лекувани с хиалуронова киселина пълнител (инжекция от 20 mg / ml хиалуронова киселина и 3 mg / ml лидокаин). Формулировката се инжектира под метатарзална глави в една сесия. В резултат на това жените съобщават по-малко или не болка когато носите High Hills; обувките могат да се носят по-дълго като цяло. Ограничения: малък брой пациенти и липса на контролна група.