Лапаротомия: Определение, причини, процедура

Какво представлява лапаротомията?

Лапаротомия е медицинският термин за хирургично отваряне на коремната кухина. Позволява на хирурга достъп до коремните органи по време на операции – например, ако даден орган е болен или наранен. Коремният разрез също може да помогне да се открие причината за неясни оплаквания в коремната област. В този случай се нарича проучвателна лапаротомия. Според вида и посоката, в която се прави разрезът, се разграничават:

 • парамедианна лапаротомия (разрез в надлъжна посока странично на средната линия
 • субкостална лапаротомия (разрез по хода на подребрието отляво или отдясно)
 • напречна лапаротомия (коремен разрез, направен напречно отляво надясно в горната или средната част на корема)
 • Алтернативен разрез (по-къс диагонален разрез в дясната долна част на корема)
 • разрез на ацетабуларния педикул (напречен=хоризонтален разрез по средната линия в долната част на корема

Кога се прави лапаротомия?

Лапаротомията е обичаен начин за достъп при големи коремни операции. Например коремният разрез се използва в следните ситуации:

 • рак на коремен орган
 • възпалително заболяване в коремната кухина
 • трансплантация на коремни органи като черен дроб, бъбрек или панкреас
 • Раждане чрез цезарово сечение.

Експлоративна лапаротомия

Какво се прави по време на лапаротомия?

Под ребрените дъги коремната стена се простира до срамната кост. Погледнато отвън, то се състои от кожа, слой мазнина и предни, странични и задни коремни мускули. Под него е съединителнотъканната обвивка на коремната кухина и перитонеума. В коремната кухина се намират стомаха, червата, черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса, далака, пикочния мехур, както и вътрешните репродуктивни органи в тазовия пръстен.

Преди операцията

Средна лапаротомия

Ако хирургът избере като път на достъп средната лапаротомия, той или тя прави удължен коремен разрез точно в средата на корема. Това обикновено включва направата на разрез около пъпа от лявата страна. Ако е необходимо, хирургът може да разшири този разрез нагоре до гръдната кост и надолу до срамната кост. Това му осигурява оптимален достъп до всички органи в коремната кухина. Почти всички коремни хирургични процедури могат да се извършват чрез средна лапаротомия.

При парамедианния конструктивен разрез, както и при средната лапаротомия, се прави надлъжен разрез. Това минава приблизително с един напречен пръст до средната линия на корема или по протежение на външния ръб на правия коремен мускул.

Разрез на гръдния кош

Напречна лапаротомия

Напречният коремен разрез може да се използва в горната, средната и долната част на корема. Може да се изработи едностранно, но при необходимост може да се разшири и на противоположната страна. Напречните коремни разрези се избират предимно за процедури, при които хирургическата цел е ясна – т.е. не е задължително за експлораторна лапаротомия.

Алтернативен разрез

Pfannenstiel разрез

Разрезът на ацетабуларния педикул се отнася до приблизително осем до дванадесет сантиметра дълъг напречен разрез точно над срамната кост. Тъй като по този начин хирургът може да види женските вътрешни полови органи особено добре, разрезът на ацетабуларния педикул е често срещана техника в гинекологичната хирургия.

Хълбочен разрез

След операцията

След приключване на анестезията, анестезиологът (анестезиологът) отвежда пациента в стаята за възстановяване, за да може пациентът да се възстанови от анестезията под интензивно наблюдение.

Какви са рисковете от лапаротомията?

Както при всяка операция, по време на лапаротомия могат да възникнат проблеми. Най-често срещаните са:

 • Кървене и повторно кървене, което вероятно изисква кръвопреливане или, в случай на голямо повторно кървене, повторна процедура.
 • Нараняване на нервите
 • Инфекции и възпаления
 • Нарушения на зарастване на рани
 • Прекомерни или козметично забележими белези
 • Белези хернии

Други възможни усложнения, като нараняване на орган, зависят от конкретната коремна операция.

Какво трябва да знам след лапаротомия?

Освен това раната в областта на шева първоначално е чувствителна на допир. Вашият лекар може да Ви даде болкоуспокояващо лекарство, ако е необходимо. Тъй като конецът не трябва да се мокри отвън (риск от инфекция), можете да се къпете само със специален пластир за душ. Ако все пак раната се намокри, препоръчително е внимателно да я подсушите със стерилни компреси.