Ланаделумаб

Продукти

Ланаделумаб е одобрен за инжектиране в САЩ и ЕС през 2018 г. и в много страни през 2019 г. (Takhzyro).

Структура и свойства

Lanadelumab е рекомбинантно човешко IgG1κ моноклонално антитяло с молекулярна молекула маса от 146 kDa. Произвежда се по биотехнологични методи.

Вещи

Ефектите на ланаделумаб (ATC B06AC05) се основават на свързването с плазмата каликреин, което води до инхибиране на неговата протеолитична активност. Протеазната плазма каликреин форми брадикинин, мощен вазодилататор, който увеличава съдовата пропускливост и причинява подуване и болка при пациенти с наследствен ангиоедем. При това рядко заболяване се регулира плазмата каликреин е нарушено, което води до неконтролирана дейност. Средният полуживот е 14 дни.

Показания

За дългосрочна профилактика на пристъпи на наследствен ангиоедем.

Дозиране

Според SmPC. Лекарството се инжектира подкожно на всеки две или четири седмици.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност

За пълни предпазни мерки вижте етикета на лекарството.

Взаимодействия

Не са провеждани съответни проучвания.

Неблагоприятни ефекти

Най-често срещаният потенциал неблагоприятни ефекти включват реакции на мястото на инжектиране и болка.