Болест на Уипъл: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Кръв, хемопоетични органи-имунната система (D50-D90).

  • Саркоидоза (Болест на Boeck) - възпалително системно заболяване, засягащо предимно кожа, белите дробове и лимфа възли.

Кожа и подкожно (L00-L99).

  • Васкулит (съдово възпаление)

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

уста, хранопровод (хранопровод), стомахи червата (K00-K67; K90-K93).

  • Синдром на малабсорбция - нарушение в хранителните вещества абсорбция.

Мускулно-скелетна система и съединителната тъкан (M00-M99).

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48)

  • Лимфом - злокачествено новообразувание, произхождащо от лимфната система.

Психея - нервната система (F00-F99; G00-G99).

  • деменция