Вентрикуларно трептене: последващи заболявания

Следват най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе трептенето на вентрикулите:

Психея - На нервната система (F00-F99; G00-G99).

  • безпокойство

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

  • Внезапна сърдечна смърт (PHT)
  • Скачане към различен сърдечен ритъм