Калцификация на сухожилията (Tendinosis Calcarea): Терапия с лекарства

Терапевтични цели

  • Намаляване на болката
  • Повишаване на способността за движение

Препоръки за терапия

Допълнителни бележки

  • Острото начало на болка с нощен максимум - както обикновено се случва в етапите преди и след калцирането - често реагира зле на аналгетици. Забележка:
    • Нарушеният сън също може да е причина за повишена чувствителност към болка!
    • Хронична болка е свързано със значително повишено разпространение (честота на заболяванията) на безсъние (нарушения на съня) или нарушено качество на съня.

    Заключение: нарушеният сън трябва да се лекува.

Добавки (хранителни добавки; жизненоважни вещества)

В присъствието на безсъние (нарушения на съня) в резултат на симптомите, вижте по-долу Безсъние / Лекарствено Терапия/Добавки.