Стеноза на гръбначния канал - Упражнения 4

Навийте: В легнало положение дръпнете леко коленете към себе си. Тази позиция може да се задържи за няколко секунди или да се променя с леки люлеещи се движения. Продължете със следващото упражнение.