Бяс: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от първи ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Откриване на патоген в серума, цереброспиналната течност, слюнка, кожа биопсия (отстраняване на тъкан от кожа) от шия, роговица епителий; мозък тъкан (след смъртта).
  • Откриване на бясспецифичната антитела.
  • Откриване на бяс вирусна РНК чрез RT-PCR (количествена PCR в реално време).
  • Директно тестване на флуоресценция на антитела.

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

Прякото или непрякото откриване на „Бяс вирус ”се отчита по име съгласно Закона за защита от инфекции (IfSG), доколкото доказателствата показват остра инфекция.