Интернет зависимост: Терапия

При тежки случаи на Интернет пристрастяване, изисква се стационарно или дневно лечение.

Съпътстващите заболявания (съпътстващи заболявания) също трябва да бъдат лекувани. Лекарство терапия е показан само в случай на съпътстващи заболявания, доколкото това е в съответствие с насоките.

В контекста на терапия, трябва да е ясно, че пълното въздържане от Интернет не е нито постижимо, нито към което трябва да се стремим.

Общи мерки

  • Генерирайте интерес към други развлекателни дейности и спортове.
  • За децата включете родителите във всички препоръки
  • За семейни двойки може да се посочи брачно консултиране.
  • Участие в групи за самопомощ

Спортна медицина

  • Физическата активност се брои като част от плана за лечение
  • Тренировка за издръжливост (кардио тренировка)
  • Подготовка на a фитнес or план за обучение с подходящи спортни дисциплини въз основа на медицински преглед (здраве проверете или проверка на спортист).
  • Подробна информация за спортната медицина ще получите от нас.

Психотерапия