Хепатит В: Хирургична терапия

В остър усложнен ход, черен дроб трансплантация (LTx) може да се окаже крайна мярка като единствената лечебна възможност.