Хиперхомоцистеинемия: терапия с микроелементи

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества), следните жизненоважни вещества (микроелементи) се използват за поддържащи притежава.

  • Витамин B12
  • Витамин B6
  • Фолиевата киселина

Горните препоръки от жизненоважно вещество са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства. За притежава препоръка са използвани само клинични проучвания с най-високи степени на доказателства (степен 1а / 1б и 2а / 2б), които поради тяхната висока значимост доказват препоръката за терапия.