Физиотерапия

Физически притежава включва прилагането на „кинетични и механични, както и топлинни, електрически, актинични и физикохимични качества на действие при превенция, терапия и рехабилитация.“

Физически притежава включва последващи форми на медицинско лечение, основано на физически методи. Тези принципи включват топлина, постоянен ток, инфрачервена и ултравиолетова светлина, вода приложения и механични обработки.

Следните форми на лечение принадлежат към физиотерапевтичната група:

 • Балнеолечение
 • Електротерапия
 • Трудова терапия
 • Директна и стимулираща текуща терапия
 • Хелиотерапия
 • Високочестотна терапия
 • Хидротерапия
 • Инхалационна терапия
 • Климатерапия
 • Физиотерапия
 • Светлинна терапия
 • Механотерапия / Медикомеханика
 • Ръчна терапия
 • Масаж терапия
 • фототерапия
 • Спортна терапия
 • Ултразвукова терапия
 • Термо- и криотерапия / топлинна и студена терапия

Физически притежава предлага широка гама от нежни и естествени методи на лечение, които позволяват терапията на голямо разнообразие от заболявания и заболявания.