Тетанус: Медицинска история

Медицинска история (история на заболяването) е важен компонент при диагностицирането на тетанус (тетанус).

Семейна история

Социална история

Текуща анамнеза / системна анамнеза (соматични и психологични оплаквания).

 • Какви симптоми сте забелязали?
  • Болезнени, постоянни мускулни спазми, обикновено започващи от темпоромандибуларната става (тетанус) *.
  • Потрепващи мускулни спазми *
  • Мускулна скованост - ограничена до една област или разпространение от областта на рамото *.
  • Интензификация на спазми под въздействието на външни дразнители *.
 • Какви други оплаквания имате?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Самоанамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

 • Предишни заболявания (инфекции; наранявания)
 • Операции
 • Статус на ваксинация
 • Алергии
 • История на лекарствата

* Ако на този въпрос е отговорено с „Да“, е необходимо незабавно посещение на лекар! (Информация без гаранция)