Хронична венозна недостатъчност: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване