Псориазис: Тест и диагностика

псориазис обикновено се диагностицира въз основа на историята на пациента и физическо изследване констатации.

Лабораторни параметри от втори ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи т.н.-за диференциално диагностично изясняване включват

  • Малка кръвна картина
  • Глюкоза на гладно (кръвна глюкоза на гладно)
  • Ревматизъм. диагностика - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите); ревматоиден фактор (RF), CCP-AK (циклично цитрулин пептид антитела), ANA (антинуклеарни антитела).
  • Биопсия (тъканна проба) за хистологично изследване.