Непоносимост към лактоза: Профилактика

За да се предотврати лактоза непоносимост (лактозна непоносимост), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Консумация на стимуланти
    • Хронична злоупотреба с алкохол