Продължителност | Болки в краката при деца

Продължителност

Продължителността на болка в костите при деца е трудно да се обобщи, тъй като причините могат да бъдат много разнообразни. Обикновено обаче може да се приеме, че болка в костите продължава за по-дълъг период от време, отколкото е случаят с обикновена настинка например. Освен това, ако болка в костите продължава за по-дълъг период от време по време на детство, от съществено значение е да се консултирате с лекар за изясняване, за да се изключат по-сериозните заболявания или да се лекува на ранен етап.