Рак на ларинкса: Класификация

Ларингеалният карцином се класифицира, както следва:

Според местоположението

 • Супраглотичен („над глотиса“;> 30%).
 • Glottic („свързани с глотиса“;> 60%)
 • Субглотично „под глотиса“; (около 1%).
 • Хипофарингеален карцином („рак на фаринкса ”).

Според хистологията

 • Плоскоклетъчен карцином (> 90%)
 • аденокарцином
 • Аденоиден кистичен карцином
 • Дребноклетъчен карцином
 • Невроендокринен карцином
 • Меланомът
 • саркома
 • Злокачествен лимфом
 • метастази, особено при бронхиален карцином (бял дроб рак) или хипернефрома (бъбречно-клетъчен карцином).

От. 1: TNM класификация на ларингеални и хипофарингеални карциноми (рак от ларинкс и фаринкса).

Тип тумор Етап Описание
Глотичен ларингеален карцином (глотичен: „свързан с глотис“;> 60%). T1a Тумор, ограничен до една гласова гънка
T1b Туморът е удължен до двете гласови гънки
T2 Туморът се разпространява до над- или субглотична или неподвижност на гласните гънки
T3 Фиксация на гласната гънка, инфилтрация във вътрешната кора на щитовидния хрущял или параглотично пространство
T4a Разкъсване на хрущяла на щитовидната жлеза, инфилтрация на крикоиден хрущял, екстраларингеални („разположени извън ларинкса“) структури като трахея (трахея), хранопровод (хранителна тръба), езикови мускули, инфрахиоидни мускули, щитовидна жлеза
T4b Врастване в превертебралната фасция или медиастинума (средното плеврално пространство), оградено около сънната артерия
Супраглотичен ларингеален карцином.

(Супраглотик: „над глотиса“;> 30%)

T1 Ограничение до частичен обхват, без обездвижване на гласните гънки
T2 Нахлуване в поне 2 съседни подрегиона без фиксиране на гласови гънки
T3 Фиксация на гласната гънка или инфилтрация на посткрикоиден регион, преепиглотично или параглотично пространство, вътрешна кора на щитовидния хрущял
T4a Разкъсване на хрущяла на щитовидната жлеза, инфилтрация на екстраларингеални структури като трахея, хранопровод, мускули на езика, инфрахиоидни мускули, щитовидна жлеза
T4b Врастване в превертебралната фасция или медиастинума, обвиване на каротидната артерия
Субглотичен ларингеален карцином (субглотисен: „под глотиса“; приблизително 1%). T1 Ограничение до субглотиса
T2 Инфилтрация на гласовите гънки без фиксиране
T3 Фиксация на гласната гънка, инфилтрация на вътрешната щитовидна жлеза хрущял, параглотично пространство.
T4a Инвазия на щитовидната жлеза или крикоидния хрущял, инфилтрация на екстраларингеални структури като трахея, хранопровод, мускули на езика, инфрахиоидни мускули, щитовидна жлеза
T4b Врастване в превертебралната фасция или медиастинума, обвиване на каротидната артерия
Хипофарингеален карцином

(рак на фарингеята)

T1 Ограничение до частична област, диаметър на тумора до максимум 2 cm
T2 Инвазия на поне 2 съседни участъка или диаметър на тумора по-голям от 2 cm до максимум 4 cm без фиксация на хемиларинкса
T3 Хемиларингеална фиксация (фиксиране на хеми-ларинкса), диаметър на тумора по-голям от 4 cm, разширение в лигавицата на хранопровода
T4a Инфилтрация на щитовидната жлеза, крикоидния хрущял, хиоидната кост, щитовидната жлеза, мускулите на хранопровода, централната мека тъкан
T4b Врастване в превертебралната фасция или медиастинума, обвиване на каротидната артерия

Таблица 2: Класификация според Union Internationale Contre le Cancer (UICC) на ларингеални и хипофарингеални карциноми.

Етап T N M
I T1 N0 M0
II T2 N0 M0
III T1-2 N1 M0
T3 N0-1 M0
IVa T1-3 N2 M0
T4a N0-2 M0
IVb Т1-4а N3 M0
T4b N1-3 M0
IVв T1-4 N0-3 M1