Интравентрикуларен блок: Усложнения

Следват основните заболявания или усложнения, за които интравентрикуларният блок може да допринесе:

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

  • Внезапна сърдечна смърт (PHT).
  • Скачане към различен сърдечен ритъм

Психика - нервна система (F00-F99; G00-G99)

  • безпокойство