Защо и днес имаме приложение? | Функция на приложението

Защо и днес имаме приложение?

Както беше обяснено в предишния раздел, приложението е остатък от еволюцията и едва ли има някаква функция за хората днес. Поради хранителните си навици, хората не зависят от храносмилателния капацитет на богатата на фибри растителна храна и могат да се справят без приноса на апендикса за имунната защита. В медицината апендиксът вече е отстранен профилактично по време на коремни операции, тъй като апендицит може да бъде животозастрашаващо.

Винаги обаче в научните изследвания се спори дали приложението има важни функции за човешкото тяло в края на краищата. В допълнение, приложението може да се използва за възстановяване на други органи в случай на сериозно заболяване.