Вентрикуларно трептене: лекарствена терапия

Терапевтична цел

Възстановяване на достатъчна циркулация

Препоръки за терапия