Гъбички по ноктите (онихомикоза): Тест и диагностика

Лабораторни параметри Задължителни лабораторни тестове от първи ред.

  • Микроскопско откриване на гъбички от пределната област на промененото кожа сайт / нокът (естествен препарат).
  • Културно култивиране от пределната зона на промененото кожа сайт.
  • Хистологично изследване в случаи на съмнение за tinea unguium, но отрицателен естествен препарат и отрицателна култура.