Язвата на Molle: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

 • Култура на патогените от намазка на язва.
 • Специално оцветяване (Gram препарат), с което патогените стават видими под микроскопа [патогномоничните за H. ducreyi са структури, подобни на рибни влакове].
 • култура
 • Тест за амплификация на нуклеинова киселина (NAAT) - много висока чувствителност и обикновено по-чувствителна от класическите микробиологични методи (култура, микроскопия) [метод на избор].

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване.

 • Бактериите
 • Вирусите
  • ХИВ (СПИН)
  • Херпес симплекс вирус тип 1/2 (HSV тип 1 u. 2)
  • Човешки папиломен вирус [HPV] (Condylomata acuminata)
 • Гъби / Паразити
  • Гъби: Candida albicans и други Candida видове генитален тампон - патоген и резистентност).
  • Вагинална трихомонада (трихомониаза, колпит) - откриване на антиген.