Упражнения срещу напрежение на врата в офиса 6

„Бране на ябълки“ изпънете ръцете последователно нагоре или настрани, евентуално използвайки еднокраката стойка за подобряване координация. Задръжте позицията за около 10 секунди и след това сменете стойката крак и ръка. Отидете на статията Упражнения срещу болки във врата