Упражнения срещу напрежение на врата в офиса 3

„Въртене“ В сгънато положение докоснете единия лакът напречно с противоположното коляно пред тялото. След това сменете ръката и коляното около 10 пъти от всяка страна. Продължете със следващото упражнение