Акромегалия: хирургична терапия

1-ви ред.

Хирургичната резекция (селективна аденомектомия) е първата линия терапия; обикновено операцията се извършва чрез трансназален или транссфеноидален подход (т.е. отстраняване на тумора чрез подход през нос).

Въпреки операцията, пълно възстановяване впоследствие настъпва само при около 50% от пациентите.

Възможни усложнения на операцията за аденом на хипофизата:

  • Диабет insipidus - свързано с хормонален дефицит разстройство в водород метаболизъм, водещ до изключително висока екскреция на урина (полиурия; 5-25 л / ден) поради нарушена концентрация капацитет на бъбреците; честота: 6-11%.
  • Предна хипофизна недостатъчност (HVL недостатъчност) - неуспех на ендокринните функции (хормонална функция) на предния хипофизен лоб (HVL); честота: 6-15%.
  • Епистаксис (кръвотечение от носа) честота: 1-3%.
  • Нараняване на вътрешния каротидна артерия Честота: 0-1.3%.