Хомеопатично лекарство Similiaplex | Arsenicum iodatum

Хомеопатично лекарство Similiaplex

Хомеопатичното лекарство Similiaplex вече се предлага от различни производители и в различни състави. Similiaplex е комплексно лекарство, т.е. препаратите съдържат различни хомеопатични лекарства, които са адаптирани към лечението на конкретна клинична картина. Според германското законодателство, хомеопатични лекарства може да се продава само без терапевтични показания, което означава, че няма област на приложение на веществата, както е предписано от производителя.

Въпреки това, препарат Similiaplex, съдържащ Arsenum iodatum, може да се използва, наред с други неща, за метаболитни нарушения, причинени от недостатъчно активна щитовидна жлеза. За тази цел преди употреба трябва да се направи консултация с подходящо обучен човек. Следващата ни статия също може да бъде интересна за вас: Хомеопатия при косопад на главата в резултат на общи заболявания