Болест на Мениер: Профилактика

За да се предотврати Болест на Мениер, трябва да се обърне внимание на намаляване на отделните рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Злоупотребата с алкохол
  • Злоупотреба с никотин
  • Ситуация с психически стрес