Продължителността | Синдром на цереброспиналната течност

Продължителността

Продължителността на синдрома на загуба на CSF може да варира значително. Докато пациентите с незначителни ефекти се стремят да посетят специалист само след няколко дни поради леките симптоми, заболяването се проявява при много пациенти в много по-остра форма, което често води до хоспитализация. В повечето случаи клиничната картина се диагностицира бързо и се търсят необходимите мерки за лечение. Следователно в зависимост от отговора на различните форми на терапия, средната продължителност на заболяването е между 3-5 дни. Нелекуван, ходът на заболяването може да бъде значително по-дълъг и симптомите стават все по-изразени.

Прогнозата

Прогнозата за синдрома на загуба на CSF се счита за много добра. Налични са различни възможности за хирургично и нехирургично лечение за лечение на заболяването, които показват добри до много добри проценти на претенции. Освен това степента на усложнения при възможностите за лечение е ниска и пациентът често изпитва бързо облекчаване на симптомите, след като отговори на терапията.