Херпангина: Профилактика

За да се предотврати херпанги, трябва да се обърне специално внимание на намаляването на индивидуалността рискови фактори.

Свързани с болестта рискови фактори

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Адекватен хигиена на ръцете се препоръчва за профилактика на експозицията.