Полиморфна лека дерматоза: усложнения

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе полиморфната лека дерматоза:

Кожа и подкожно (L00-L99).

  • Полиморфната лека дерматоза често се проявява сезонно по хроничен, повтарящ се начин