Оригване: Преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

  • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; освен това:
    • Инспекция (гледане).
      • Кожа, лигавици и склери (бяла част на окото).
    • Палпация (палпация) на корема (корем) (нежност?, Почукване болка?, болка при кашлица ?, защитно напрежение?, херниални отвори ?, бъбрек почукване на лагер болка?).
  • Преглед на здравето

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.