Замразяване

Замразяване (синоними: чувствителност към студ; усещане за студ; ICD-10-GM R20: нарушения на чувствителността на кожа) се проявява физиологично при ниски температури на околната среда или може да бъде неспецифичен общ симптом в условията на заболяване.

Замразяването се задейства при ниски температури на околната среда, за да се предупреди за риска от критични топлинни загуби при кожа повърхност.

Усещане за студ може да се появи и регионално, например в контекста на периферна артериална оклузивна болест (pAVK; прогресивна стеноза (стесняване) или оклузия (затваряне) на артериите, снабдяващи ръцете / (по-често) краката, обикновено поради атеросклероза (артериосклероза, втвърдяване на артериите)).

Патологична причина за замръзване е например хипотиреоидизъм (недостатъчно щитовидната жлеза).

Замразяването може да се превърне в втрисане ако е тежко.

Замразяването може да бъде симптом на много заболявания (вижте в „Диференциални диагнози“).

Курс и прогноза: Замразяването може да възникне физиологично („естествено“), както вече беше описано, но може да бъде и симптом сред други неспецифични симптоми като напр. умора. Доколкото няма физиологична причина за замръзването, причината за замръзването трябва да се търси. Прогнозата зависи от причинителя на заболяването.