Болест на Адисън: Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Сонография (ехография) на надбъбречните жлези.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Рентгенография на коремни кореми - за да се изключат калцификатите на надбъбречните жлези.
  • Компютърна томография (CT) на корема (CT на корема) - за оценка на надбъбречните жлези при съмнение за тумори.
  • Ядрено-магнитен резонанс (абдоминална ЯМР) - за оценка на надбъбречните жлези при съмнения за тумори.
  • ангиография (изображения на кръв съдове за разлика от средата в Рентгенов преглед) - за изключване на карцином метастази.