Диагноза | Бебешки изгаряния

Диагноза

Диагнозата обикновено е чисто клинична. От разказа на родителите и кожната картина лесно може да се постави диагнозата изгаряне. Кожата е зачервена при изгаряне от първа степен и болезнена при допир.

В случай на по-тежко изгаряне има и класически мехури. По-старите тежки изгаряния се показват чрез обширни белези. В случай на изгаряния в уста причинени от гореща храна, диагнозата е малко по-трудна.

Продължителност

Лекото изгаряне обикновено заздравява напълно в рамките на няколко дни. По-тежките изгаряния често са свързани с дълъг престой в болница и изискват по-нататъшно лечение по-късно. Точното време на зарастване не може да се предскаже.

Процесът на оздравяване зависи от много индивидуални фактори. Областта, тежестта и местоположението на изгарянето са важни. Възрастта на детето, възможните предишни заболявания и времето на започване на лечението също са определящи за лечебния процес.