Биниметиниб

Продукти

Биниметиниб е одобрен в ЕС и САЩ през 2018 г. и в много страни през 2019 г. под формата на филмирани таблетки (Mektovi).

Структура и свойства

Биниметиниб (С17H15BrF2N4O3Mr = 441.2 g / mol) съществува като светложълт прах който е практически неразтворим в вода.

Вещи

Биниметиниб (ATC L01XE41) има антитуморни и антипролиферативни свойства. Ефектите се дължат на обратимо инхибиране на активираната от митоген извънклетъчна сигнално-регулирана киназа 1 (MEK1) и MEK2.

Показания

В комбинация с енкорафениб за лечение на възрастни пациенти с нерезектабилни или метастатични меланом с мутация BRAF V600.

Дозиране

Според SmPC. Таблетките се приемат сутрин и вечер на 12 часа, независимо от храненето. Полуживотът е приблизително 8 часа.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност

За пълни предпазни мерки вижте етикета на лекарството.

Взаимодействия

Биниметиниб се глюкуронира от UGT1A1. Взаимодействия са описани с индуктори на CYP1A2.

Неблагоприятни ефекти

Най-честите потенциални неблагоприятни ефекти включват: