Спяща болест (африканска трипанозомоза): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от първи ред - задължителни лабораторни изследвания.

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Малка кръвна картина
  • Диференциална кръвна картина
  • Възпалителен параметър - CRP (С-реактивен протеин)
  • Черен дроб параметри - аланин аминотрансфераза (ALT, GPT), аспартат аминотрансфераза (AST, GOT), глутамат дехидрогеназа (GLDH) и гама-глутамил трансфераза (гама-GT, GGT), алкална фосфатаза, билирубин.
  • Бъбречни параметри - урея, креатинин, цистатин С or креатининов клирънс, ако е необходимо).
  • Параметри на коагулацията - PTT, Quick
  • CSF пункция (събиране на цереброспинална течност чрез пункция на гръбначен канал) за диагностика на CSF.
  • Кръв култури, намазки от канали и др.